Sprawdź naszą ofertę

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie i zapewniamy naszym klientom profesjonalizm oraz solidność w każdym aspekcie naszej działalności.

Realizujemy instalacje elektryczne oraz inne zlecenia w halach przemysłowych, obiektach handlowych, budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Współpracujemy również z jednostkami administracyjnymi z Wielkopolski.

Projekty elektryczne

Wykonujemy dokumentacje budowlane wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami

Inteligentne domy

Oferujemy rozwiązania oparte na instalacjach, które pozwalają na pełną automatyzację przestrzeni mieszkaniowej

Linie elektroenergetyczne

Świadczymy usługi z zakresu budowy energetycznych linii napowietrznych, kablowych oraz stacji transformatorowych

Instalacje elektryczne

Wykonujemy indywidualne instalacje elektryczne, odgromowe, domofonowe RTV i SAT.

Obsługa inżynierska inwestycji

Oferujemy pełnienie funkcji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Kosztorysowanie

Przygotujemy kosztorysy inwestorskie i wycenimy niezbędne roboty budowlane.

Pomiary i badania

Wykonujemy specjalistyczne pomiary instalacji elektrycznej.

Usługi maszynami budowlanymi

Świadczenie usług podnośnikiem koszowym, minikoparką oraz wykonanie przecisków pneumatycznych.